.

.

             100 lat niepodległej             II MASTER TEAM POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2018 - ROZSTRZYGNIĘTY              100 lat niepodległej              PROJEKT RPO WP 2014-2020 TYTUŁ PROJEKTU: „SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE BIESZCZADZKIM OTWARTE NA RYNEK PRACY”              REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO BZSZ na rok szkolny 2018/2019

Inauguracja pracy
Szkolnego Klubu Honorowych Dawców

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zapytania ofertowego
z dnia 10.09.2018 r.

HARMONOGRAM NOWY W II LO
SEMESTR I i V

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zapytania ofertowego
z dnia 07.09.2018 r.

dodano I Paź 03, 2018 IHARMONOGRAM KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

dodano I Paź 01, 2018 IHARMONOGRAM W II LO
SEMESTR I

dodano I Wrz 26, 2018 IHARMONOGRAM KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH


dodano I Wrz 24, 2018 IHARMONOGRAM II LO
SEMESTR I


dodano I Wrz 22, 2018 ITERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Harmonogram Semestru I


dodano I Wrz 21, 2018 IOPIEKUN MEDYCZNY
Harmonogram Semestru I


dodano I Wrz 21, 2018 IHARMONOGRAM W II LO
SEMESTR I


dodano I Wrz 18, 2018 IHARMONOGRAM W II LO
SEMESTR V


dodano I Wrz 12, 2018 IGRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
POLISA


dodano I Wrz 06, 2018 IHARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH


dodano I Wrz 06, 2018 IINFORMACJA DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH


dodano I Wrz 04, 2018 IUROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


dodano I Sie 30, 2018 IKonferencja Rady Pedagogicznej


dodano I Sie 21, 2018 IInformacja dla uczniów


dodano I Sie 16, 2018 I