ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE NABORY NALEŻY „KLIKNĄĆ” W PONIŻSZY LINK:

podkarpacie.edu.com.pl

Informacje dla kandydatów:

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach podstawowych, które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej:

1. Załóż konto na stronie internetowej www.podkarpacie.edu.com.pl/
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

2. Przejrzyj ofertę technikum i szkoły branżowej I stopnia. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy.
Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. W wybranych szkołach ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o szczególnych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

4. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach podstawowych, które przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej:

1. W szkole podstawowej, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator ) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej www.podkarpacie.edu.com.pl. Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu.

2. Przejrzyj ofertę technikum i szkoły branżowej I stopnia. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy.
Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoją macierzystą szkołę podstawową.

4. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Content | MENU | Access panel