Projekt

W Bieszczadzkim Zespole  Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych realizowany jest projekt  pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 1 038 212,16 zł.

W ramach   projektu  uczniowie mają możliwość odbycia staży/praktyk  zawodowych. Staże /praktyki zawodowe odbywają się w obiektach gastronomicznych, hotelarskich oraz handlowych (Hotel Arłamów, Pawilon Handlowy Carla, Delikatesy ALTA, Czarna Perła, Bamal Group, Stanica Kresowa Chreptiów, Dębowa Gazdówka, Agencja Handlowa Bis, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Pensjonat Magura Pszczeliny, Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, Karczma Muzeum Młynarstwa i Wsi, Firma BILIKE, Bar Piekiełko, Danfarm Bieszczadzki Ośrodek Wypoczynkowo Konferencyjny , Firma KIM).

Uczniowie po zakończeniu staży/praktyk zawodowych otrzymali stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (102 osoby).
Ponadto ponad 100 uczniów wzięło udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach zawodowych tj.:

– Kurs zawodowy modelowania symulacyjnego procesów logistycznych,
– Szkolenie kelner
– Szkolenie cukiernicze dla kucharzy
– Szkolenie barman
– Kurs BricsCAD projektowania 2D, rysunku technicznego
– Szkolenie carving
– Szkolenie  barista
– Szkolenie  profesjonalny sprzedawca
– Kurs animator czasu wolnego
– Kurs wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
– Obsługa recepcyjna, obsługa rezerwacji i call center

Uczniowie i nauczyciele BZSZ od nowego roku szkolnego korzystać będą z pomocy dydaktycznych zaprojektowanych i zakupionych w ramach projektu ( klocki LEGO i gry logistyczne symulujące procesy logistyczne, pakiet scenariuszy zajęć i materiałów do zajęć z logistyki).

Z funduszy projektowych zakupiony został sprzęt, meble i wyposażenie  do pracowni logistyki, pracowni obsługi turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i prowadzenia sprzedaży. Ponadto został przeprowadzony gruntowny remont  pracowni gastronomicznej.

Kolejnym działaniem w ramach projektu jest wdrożenie dwóch firm symulacyjnych: „BIES-TRANS” firma spedycyjno-transportowa oraz CARPATHIA” przedsiębiorstwo wielobranżowe.W ramach funkcjonowania tych firm prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

W ramach realizacji projektu wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych mogli skorzystać z rożnych form wsparcia tj. studia podyplomowe – 6 nauczycieli, bezpłatne szkolenia -11 nauczycieli oraz praktyki zawodowe – 11 nauczycieli. W trakcie realizacji tego zadania  odbyły się następujące szkolenia zawodowe dla  nauczycieli:szkolenia menadżerskie „Efektywne zarządzanie gastronomią” oraz „Efektywne zarządzanie w hotelarstwie”  a także „Szkolenie w metodyce wykorzystania gier logistycznych”.

ul. Przemysłowa 15
38-700 Ustrzyki Dolne

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

tel. 13 461 14 47
bzszustrzyki@wp.pl