3 Podkarpacka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w trakcie wakacji planuje realizację szesnastodniowego szkolenia podstawowego, którego zwieńczeniem będzie złożenie uroczystej przysięgi wojskowej. Wakacje z WOT to projekt skierowany głównie do uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia. Jego celem jest ułatwienie wstąpienia ochotnikom w szeregi wojsk OT w czasie wolnym od nauki. Projekt rozpoczyna się 26 czerwca a kończy 11 lipca 2021 r.

Content | MENU | Access panel