Zapraszamy do udziału w turnieju strzeleckim, którego celem jest:

1. Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród dorosłych i młodzieży.
2. Propagowanie strzelectwa sportowego jako formy spędzania czasu wolnego.
3. Promocja Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Ustrzykach Dolnych.

II.ORGANIZATORZY
1. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.
2. Powiat Bieszczadzki.

III. PARTNERZY
1. Team Airsoft Sanok
2. Koło Łowieckie Jarząbek Ustrzyki Dolne
3. Klub Strzelecki PROELIA
4. Stowarzyszenie USTYAN

IV. TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w dniu 21 stycznia 2023 r. (sobota) od godz. 10.00 w budynku szkoły przy ul. Przemysłowej 15 w Ustrzykach Dolnych.

Wszystkie konkurencje odbędą się wewnątrz budynku szkoły, na sali gimnastycznej oraz strzelnicy multimedialnej. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

LINK DO ELEKTRONICZNYCH ZAPISÓW:
https://forms.gle/24wBRBnpk4aA1VMHA

REGULAMIN TURNIEJU – POBIERZ

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA
W I BIESZCZADZKIM TURNIEJU STRZELECKIM – POBIERZ

Content | MENU | Access panel