Szkolny Historyczno-Krajoznawczy Klub ,,KOLIBA” organizuje konkurs wiedzy o Bieszczadach ,, Moje Bieszczady” . Etap pierwszy będzie polegał na rozwiązaniu testu on-line. Test będzie obejmował wiedzę z zakresu historii, kultury, geografii, zwyczajów kulinarnych Bieszczadów. Test zostanie udostępniony dla wszystkich uczniów BZSZ w formie linku przesłanego w dzienniku elektronicznym. Zachęcamy wszystkich uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu znajomości dziejów i atrakcji swojej ,,małej ojczyzny”. Udział w pierwszym etapie będzie dodatkowo punktowany dla uczniów przystępujących do konkursu w kolejnych etapach, które będą obejmowały konkurs fotograficzny i konkurs kulinarny.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszają nauczyciele – opiekunowie szkolnego koła ,,KOLIBA”: Agata Czysty, Rafał Walasek oraz Wioletta Wielgosz.


Etap I – test wiedzy o Bieszczadach odbędzie się 30.11.2020 r. o godz. 10.30 

Content | MENU | Access panel