W ramach programu „Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego” , uczniowie – Młodsi Ambasadorzy – przygotowali film promujący działania, które wpłynęły na podniesienie jakości pracy szkoły, modernizację budynku i bazy dydaktycznej na przestrzeni ostatnich lat. Umożliwiły to m.in. środki z funduszy europejskich.

Content | MENU | Access panel