Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych w roku szkolnym 2020/2021 przystąpił do programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS).

           Program ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów o europejskiej demokracji parlamentarnej, europejskich wartościach obywatelskich, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego. Program daje uczniom możliwość zrozumienia praw przysługujących im jako europejskim obywatelom oraz uzyskania informacji, jak mogą aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii Europejskiej.

        Szkoły biorące udział w programie muszą wywiązać się z następujących zadań:

  • założenie szkolnego Punktu Informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim. Punkt może być wirtualny lub fizyczny.
  • organizacja działań poświęconych bieżącemu ustawodawstwu PE lub innym istotnym kwestiom europejskim.
  • wykorzystanie otrzymanych scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć dydaktycznych i podczas spotkań kółek zainteresowań.
  • organizacja na terenie Szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem „Dzień Europy” około 9 maja. Celem wydarzenia będzie pogłębienie wiedzy uczniów o integracji europejskiej i roli PE.
  • utworzenie w mediach społecznościowych profilu poświęconego działaniom szkoły podejmowanym w ramach programu EPAS, regularne aktualizowanie zamieszczanych tam treści oraz udostępnianie za pośrednictwem takiego profilu informacji dotyczących Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej publikowanych w mediach społecznościowych na profilach prowadzonych przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Założenia programu Szkoła- Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) realizują MŁODSI AMBASADORZY – uczniowie technikum: Krzysztof Kmiecik, Dawid Kucaba, Bartosz Bachniuk, Klaudia Molawka, Weronika Siroń, Anna Sieńko, Wiktoria Plezia, Robert Gądek, Laura Nawrocka, Patryk Szczepek.

Nad przebiegiem realizacji programu będą czuwali STARSI AMBASADORZY:

pani Aneta Bogacz-Zdziebko , pani Antonina Michoń, pani Agnieszka Wołoszczak.

Wszystkie informacje na temat realizowanych zadań będą umieszczane na stronie szkoły w zakładce ,,Aktualności” oraz na  szkolnym facebooku. Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY O UNII EUROPEJSKIEJ

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych w roku szkolnym 2020/2021 przystąpił do programu Szkoła- Ambasador Unii Europejskiej. Celem programu jest poszerzenie wiedzy uczniów o europejskiej demokracji parlamentarnej oraz roli Parlamentu Europejskiego. Powyższe przedsięwzięcie  stwarza możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznym UE oraz zrozumienia regulacji prawnej  w UE.

Założenie szkolnego Punktu Informacyjnego poświęconego Europie, UE oraz instytucjom europejskim to jedno z obowiązkowych zadań dla Starszych i Młodszych Ambasadorów. W tym celu zagospodarowano kącik w bibliotece szkolnej. Z racji dostępności w zakresie funkcjonowania  powyższej komórki szkolnej w prostszy sposób można będzie zadbać o bieżącą działalność Punktu Informacyjnego.

Zagospodarowana w ten sposób przestrzeń umożliwi społeczności szkolnej na korzystanie z  materiałów i broszur, które posłużą jako kompendium wiedzy o ważnych kwestiach europejskich.

Pozyskane materiały zapewne posłużą także jako źródło wiedzy podczas lekcji europejskich oraz rozwijania zainteresowań społeczności uczniowskiej a przede wszystkim organizacji na terenie szkoły wydarzenia: „Dzień Europy”. Ciekawostką jest gra „Legislator”. Stanowiąca doskonałe narzędzie edukacyjne skierowane do uczniów i nauczycieli zainteresowanych tematyką europejską.

Należy dodać, że materiały przygotowane  przez Starszych i Młodszych Ambasadorów będą udostępnione na stronie szkoły oraz szkolnym Facebooku z uwagi na zdalne nauczanie.

SPOTKANIE Z EUROPOSŁEM

2 lutego 2021 roku uczniowie wraz z koordynatorem programu Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego, za pomocą aplikacji Teams, wzięli udział w spotkaniu z europosłem, Panem Bogdanem Rzońcą.

Pan Bogdan Rzońca w bardzo ciekawy sposób przybliżył młodzieży rolę i zadnia Parlamentu Europejskiego, zwracając szczególną uwagę na działalność europosłów w Brukseli. Jego wypowiedź uwzględniała również zagadnienia dotyczące demokracji i wartości europejskich, aby w ten sposób uczniowie zrozumieli prawa i możliwości jakie przysługują im jako obywatelom Unii Europejskiej,

W ramach podsumowania spotkania, młodzież aktywnie włączyła się do dyskusji, zadając pytania Panu europosłowi, głównie dotyczące zaznajomienia się z charakterem jego działalności. Pan Bogdan Rzońca, odwołując się do swojej wiedzy i doświadczenia w sposób wyczerpujący odpowiadał na nurtujące uczniów tematy. Pan europoseł wspomniał również o możliwości podjęcia stażu w Parlamencie Europejskim oraz skorzystania z wyjazdu do Brukseli, by w rzeczywistości zobaczyć funkcjonowanie jednej z ważniejszych instytucji Unii Europejskiej.

MŁODSI AMBASADORZY U PRZEDSZKOLAKÓW

Troje młodych Ambasadorów naszej szkoły w ramach projektu: „ Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego” odwiedziła oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ustjanowej. Podczas spotkania uczniowie przybliżyli dzieciom Symbole Unii Europejskiej, podkreślając przy tym, że są „małymi Europejczykami”. W opinii zarówno prowadzących jak i uczestników spotkanie przebiegało w fantastycznej atmosferze. „Młodzi Europejczycy” aktywnie uczestniczyli w zajęciach, rzetelnie odpowiadali na pytania i ku zaskoczeniu prowadzących, wykazali się ogromną wiedzą o flagach krajów członkowskich Unii Europejskiej. W nagrodę za zaangażowanie i ogromną wiedzę, dzieci otrzymały kolorowanki o tematyce europejskiej oraz flagi państw członkowskich.

WIRTUALNE SPOTKANIE W STRASBURGU

W dniu 16 kwietnia 2021 roku uczniowie naszej szkoły oraz 200 szkół z 24 państw wzięli udział w wirtualnym spotkaniu: Euroscola w Strasburgu.

Powyższe przedsięwzięcie umożliwiło uczestnikom wymianę doświadczeń i pomysłów na istotne zagadnienia związane z tematyką cyberbezpieczeństwa w UE.

Pod hasłem: „EU CyberSecurity” podejmowano kwestie i sposoby dotyczące ochrony cyfrowej przyszłości.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, David Maria Sassoli, witając uczestników, następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Paemn Othmar Karas. Następnie wystąpił Markus Warasina z Sekretariatu Programu Specjalnego Komisji ds. Ingerencji Zagranicznej w UE. Prezentowano zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego w UE: jak możemy chronić naszą cyfrową przyszłość?

Istotną kwestią dla młodzieży była możliwość zadawania pytań na nurtujący ich temat, włączając w to komentarz Dyrektora Generalnego ds. Komunikacji Instytucji i Rzecznika Parlamentu Europejskiego, Jaume Duch Guillot.

Reprezentanci naszej szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego i z wykorzystaniem aplikacji ZOOM chętnie włączyli się w powyższe przedsięwzięcie oraz zabrali głos na temat cyberbezpieczeństwa w krajach UE.

Udział w spotkaniu był poprzedzony wieloma spotkaniami uczniów podczas których przygotowywali się do dyskusji ze swoimi europejskimi kolegami. Nad przygotowaniem uczniów naszej szkoły czuwała pani Edyta Kmiecik za co bardzo jej dziękujemy.

Content | MENU | Access panel