Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych w roku szkolnym 2020/2021 przystąpił do programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS).

           Program ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów o europejskiej demokracji parlamentarnej, europejskich wartościach obywatelskich, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego. Program daje uczniom możliwość zrozumienia praw przysługujących im jako europejskim obywatelom oraz uzyskania informacji, jak mogą aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii Europejskiej.

        Szkoły biorące udział w programie muszą wywiązać się z następujących zadań:

  • założenie szkolnego Punktu Informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim. Punkt może być wirtualny lub fizyczny.
  • organizacja działań poświęconych bieżącemu ustawodawstwu PE lub innym istotnym kwestiom europejskim.
  • wykorzystanie otrzymanych scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć dydaktycznych i podczas spotkań kółek zainteresowań.
  • organizacja na terenie Szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem „Dzień Europy” około 9 maja. Celem wydarzenia będzie pogłębienie wiedzy uczniów o integracji europejskiej i roli PE.
  • utworzenie w mediach społecznościowych profilu poświęconego działaniom szkoły podejmowanym w ramach programu EPAS, regularne aktualizowanie zamieszczanych tam treści oraz udostępnianie za pośrednictwem takiego profilu informacji dotyczących Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej publikowanych w mediach społecznościowych na profilach prowadzonych przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Założenia programu Szkoła- Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) realizują MŁODSI AMBASADORZY – uczniowie technikum: Krzysztof Kmiecik, Dawid Kucaba, Bartosz Bachniuk, Klaudia Molawka, Weronika Siroń, Anna Sieńko, Wiktoria Plezia, Robert Gądek, Laura Nawrocka, Patryk Szczepek.

Nad przebiegiem realizacji programu będą czuwali STARSI AMBASADORZY:

pani Aneta Bogacz-Zdziebko , pani Antonina Michoń, pani Agnieszka Wołoszczak.

Wszystkie informacje na temat realizowanych zadań będą umieszczane na stronie szkoły w zakładce ,,Aktualności” oraz na  szkolnym facebooku. Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

Content | MENU | Access panel