Poniżej przedstawiamy listę kandydatów i kandydatek do oddziału przygotowania wojskowego w technikum, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.

lista do pobrania

Content | MENU | Access panel