W związku z wprowadzeniem procedur bezpieczeństwa, wynikających z rekomendacji MEN i GIS, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych odbędzie się 01.09.2020 r. (wtorek) według nowego porządku organizacyjnego i harmonogramu. W rozpoczęciu roku szkolnego mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy i uczniowie zdrowi – bez widocznych objawów infekcji, bez gorączki, nie podlegający obowiązkowi kwarantanny.

Uczniowie poszczególnych oddziałów spotkają się w klasach ze swoimi wychowawcami. Nie odbędzie się ogólna uroczystość szkolna. Podczas spotkania z wychowawcą uczniowie zostaną zapoznani z obowiązującymi zasadami funkcjonowania w szkole w trakcie zajęć i przerw. Przypomniane zostaną procedury sanitarne.

Msza święta dla uczniów i pracowników szkoły w związku z rozpoczęciem roku szkolnego zostanie odprawiona 01.09.2020 r., o godz. 18.00, w Kościele Parafialnym w Ustjanowej.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021:

Godzina 9.00:

 1. Klasa II BS g – wych. B. Marszałek – sala 107
 2. Klasa II BS p – wych. A. Kozak – Gładysz – sala gimnastyczna – wejście od strony boiska
 3. Klasa II TL p – wych. E. Barzycka – sala 204
 4. Klasa II TL g – wych. T. Motowidło – sala 102
 5. Klasa III BS – wych. A. Czysty – sala obsługi konsumenta- wejście od strony gastronomii
 6. Klasa III TH – wych. A. Ostrówka – Sadlik – sala 5 – wejście od strony boiska
 7. Klasa III TL – wych. J. Królicka – sala 207
 8. Klasa IV TH – wych. W. Wielgosz – sala 205
 9. Klasa IV TL – wych. M. Rabiej – Dołżycka – sala 209

Rodziców uczniów prosimy o wyrozumiałość i powstrzymanie się od uczestnictwa w rozpoczęciu roku szkolnego.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 – klasy pierwsze:

Godzina 10.30:

 1. Klasa I BS zawód kucharz – wych. E. Kmiecik – sala 108 – I piętro
 2. Klasa I BS zawód magazynier logistyk/wielozawodowa – wych. A.Bogacz – Zdziebko – aula
 3. Klasa I Technikum – wych. A. Michoń – sala 203 – II piętro

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 Wszyscy uczniowie proszeni są o dezynfekcje rąk po wejściu do szkoły i unikanie gromadzenia się na parkingu, na korytarzu w budynku głównym oraz utrzymywanie dystansu społecznego. Należy udać się bezpośrednio do przypisanych sal lekcyjnych. W trakcie rozpoczęcia roku szkolnego uczniom przebywającym na korytarzu i w częściach wspólnych rekomenduje się zakładanie maseczek ochronnych.

Chęć otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczęszczanie do szkoły należy zgłosić wychowawcy. O terminie i formie odbioru przygotowanych dokumentów uczniowie zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uczniowie klas pierwszych otrzymają legitymacje szkolne w trakcie spotkania z wychowawcą w klasach.

Plan lekcji dla uczniów klas starszych, obowiązujący od 02.09.2020 r., zostanie wprowadzony i aktualizowany w dzienniku elektronicznym. Uczniowie klas pierwszych zostaną poinstruowani przez wychowawców o sposobie założenia konta w dzienniku elektronicznym, natomiast podział godzin wraz z przypisanymi salami oraz wykazem nauczycieli uczących, otrzymają w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego (01.09.2020 r.) biblioteka szkolna nie będzie obsługiwała uczniów.

Content | MENU | Access panel