Szanowni rodzice, uczniowie i nauczyciele,

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało szereg komunikatów, informatorów oraz procedur związanych z egzaminami maturalnymi oraz z kwalifikacji zawodowych.

W celu usystematyzowania informacji przedstawiamy najważniejsze z nich, które wiążą się z ich organizacją oraz warunkami bezpieczeństwa.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – SESJA LATO 2020(pobierz pdf)

KOMUNIKAT dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.:

1. Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*. ( * Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. )

2. Zdający egzamin z części praktycznej – dokumentacja, powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem )oraz własne przybory:
– TG.12,AU.22,A.31,A.32,T.15 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW I NAUCZYCIELI:
1. Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych (pobierz pdf)
2. Harmonogram egzaminu maturalnego (pobierz pdf)
3. Zasady przeprowadzania egzaminów:
– wytyczne sanitarne – przeprowadzanie egzaminów (pobierz pdf)
– plakat informacyjny – o czym należy pamiętać podczas egzaminu (pobierz pdf)
– regulacje prawne – komunikat MEN (pobierz pdf)

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI – PRZEWODNICZĄCYCH I CZŁONKÓW ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCHEGZAMIN MATURALNY 2020:
1. INSTRUKCJA – W DNIU EGZAMINU – (pobierz prezentację) (pobierz pdf)
2. INSTRUKCJA PAKOWANIA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH – (pobierz pdf)

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI – PRZEWODNICZĄCYCH I CZŁONKÓW ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH – EGZAMIN ZAWODOWY sesja letnia 2020:
1. INSTRUKCJA – W DNIU EGZAMINU – (pobierz prezentację) (pobierz pdf)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W BZSZ(pobierz pdf)

Content | MENU | Access panel