W Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych odbyło się szereg działań w związku z realizacją projektu: „Multimedialne Centrum Informacji”, złożonego w ramach programu „Działaj lokalnie”. Osobowości prawnej udzieliło Stowarzyszenie USTYAN. Powyższa inicjatywa umożliwiła stworzenie w bibliotece szkolnej przestrzeni na potrzeby społeczności uczniowskiej, miejsca nowatorskiego oraz innowacyjnego. Nowoczesne zagospodarowanie przestrzeni oraz zakup czytników i ebooków wpłynęło na podnoszenie świadomości czytelniczej użytkowników tego miejsca,  służąc wzmocnieniu aktywności czytelniczej uczniów, zwiększeniu atrakcyjności oferty i usług „Multimedialnego Centrum Informacji”, a także dostosowaniu tego miejsca do zaleceń narzuconych przez Covid-19.

Inicjatorką oraz koordynatorką powyższego przedsięwzięcia jest Agnieszka Wołoszczak, nauczyciel Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych, która wspólnie z innym bibliotekarzami założyła grupę nieformalną „Zaczytani”. Reprezentują ją: Barbara Wójcik i Anna Bramberger, bibliotekarze Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Ustrzykach Dolnych oraz Agnieszka Wołoszczak. Członków grupy przede wszystkim połączyła pasja do książek oraz promowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym.

W ramach realizacji zadań w projekcie zorganizowano:

1. Udział młodzieży w „Narodowym Czytaniu’’, ogólnopolskiej akcji, zainicjowaną przez Parę Prezydencką. W nasze działania włączyły się osoby starsze z „Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów, Caritas w Ustrzykach Dolnych, z którymi stale  współpracujemy. Podczas spotkania wybrani uczniowie naszej szkoły prezentowali seniorom utwory Juliusza Słowackiego. Takie działanie zapewne wpłynęło na zmniejszenie różnic międzypokoleniowych oraz ułatwiło budowanie zasad dalszej współpracy.

2.Powołanie w szkole Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego, zaproszenie uczniów oraz innych osób do współpracy. W tym celu raz w miesiącu zorganizowano spotkanie z członkami klubu oraz zaproszonym gośćmi. Rozwijano w ten sposób kompetencję dyskutowania oraz uczyniono czytanie i dialog potrzebą edukacyjną młodzieży. Tematyka spotkań została opracowana w obrębie zagadnień: „Przyjaźń”, „Bezpieczeństwo”, „Granice”, „Różnice” i „Przemiana”.

3. Przeprowadzenie online konkursu powiatowego: „Czytanie łączy pokolenia”. Celem powyższego przedsięwzięcia było kształcenie umiejętności pięknego czytania i interpretacji tekstu oraz aktywizacja społeczności uczniowskiej, w szczególności w okresie zdalnego nauczania. Nagrodę Grand Prix konkursu otrzymała Martyna Trojnar, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych. Pierwsze miejsce zajął Adam Podolak, drugie miejsce uzyskała Maja Bednarz, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych. Trzecie miejsce Martyna Januszczak, uczennica Szkoły Podstawowej w Wojtkowej. Jury przyznało również wyróżnienie dla Elżbiety Morawskiej za „Całuski”.

4. Nagranie wieczorku poetyckiego: „Jeszcze się pokłonię”, poświęconego lokalnemu poecie, Marianowi Nosalowi. Scenariusz opracowała Agnieszka Wołoszczak, uwzględniono w nim 15 wierszy z pięciu tomików poezji, które ułożono według określonej tematyki: „Wspominam stary dom”, „Ślady na liściach”, „Rajska dolina”, „Grajcie Panu” i „Ku nieskończoności”. Każdy rozdział dopełniały bardzo liryczne piosenki przy akompaniamencie gitarowym. W wieczorku wzięli udział uczniowie BZSZ: Katarzyna Podkalicka, Zuzanna Podkówka, Klaudia Molawka, Sandara Napora, Bartosz Bachniuk, Bernadeta Dudek, Amelia Pągowska oraz absolwenci tej szkoły Magda Płoszyńska (śpiew), Marek Myśliwy (gitara) oraz gościnnie Marek Babiarz (gitara i śpiew).

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Bieszczadzką-Ośrodek Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych i  programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. – Otwarte Konkursy Ofert oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Content | MENU | Access panel