Dyrektor Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych ul. Przemysłowa 15, 38-700 Ustrzyki Dolne

 zaprasza do składania ofert 


w postępowaniu na „Zakup i dostawę umundurowania – indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych”. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 16.11.2023 R. O GODZ. 14.00

ZAPYTANIE OFERTOWE – PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 – wymagania techniczne mundur ucznia

ZAŁĄCZNIK NR 3 – umowa

ZAŁĄCZNIK NR 4 – formularz ofertowy

Content | MENU | Access panel