ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU DO TECHNIKUM
I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

KLIKNIJ LINK ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK: wniosek o przyjęcie do szkoły

Jeżeli dziecko posiada login i hasło – należy kliknąć „zaloguj się”
Jeżeli dziecko nie posiada loginu i hasła należy kliknąć „zgłoś kandydaturę”

Szanowni rodzice i uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej,
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Nabór do szkół będzie trwał od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. W tym terminie na naszej stronie internetowej (www.bzsz.pl) ukaże się link do elektronicznego naboru, gdzie każdy uczeń będzie mógł złożyć wniosek o przyjęcie do technikum lub szkoły branżowej I stopnia.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
* od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 

* od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Poniżej prezentujemy ważne terminy związane z rekrutacją do technikum i szkoły branżowej I stopnia:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami – od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020 r.do godz. 15.00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach – do 4 sierpnia 2020r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 12 sierpnia 2020r.
  • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie – od 15 czerwca 2020r. do14 sierpnia 2020r.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 19 sierpnia 2020r. – do godz. 14.00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MEN – https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (pobierz pdf)

I – KOMUNIKAT NA TEMAT TERMINU PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Dyrektor szkoły informuje, że w przypadku otrzymania przez szkołę zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego od roku szkolnego 2020/2021, próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I technikum (technik logistyk-klasa mundurowa) zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
1. I termin: 3, 6, 7 lipca w godz. od 9.00 do 12.00
2. II termin: 28, 29, 30 lipca, w godz. od 9.00 do 12.00
Miejsce przeprowadzenia prób sprawności fizycznej – teren szkoły przy ul. Przemysłowej 15 w Ustrzykach Dolnych.

II – KOMUNIKAT NA TEMAT TERMINU PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (01.07.2020 r.)
W związku z brakiem informacji i decyzji z MON na temat zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie 1 technikum w zawodzie technik logistyk od roku szkolnego 2020/2021 DYREKTOR BZSZ INFORMUJE, że próby sprawności fizycznej dla kandydatów zostaną przeprowadzone w II terminie, tj. 28,29,30 lipca w godz. od 9.00 do 12.00 (po otrzymaniu pozytywnej decyzji z MON).

Szczegółowy opis prób sprawności fizycznej (pobierz pdf)

Content | MENU | Access panel