W szkole realizowana jest inicjatywa, której tematem wiodącym jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przygotowanie uczniów technikum w Ustrzykach Dolnych do zdania kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Główne działania to zakup niezbędnego wyposażenia do wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz przeprowadzenia zajęć praktycznych. Środki z dotacji zostaną przeznaczone na zakup fantoma, torbę z zestawem ratownictwa medycznego, deskę ortopedyczną do transportu poszkodowanego oraz szkoleniowy defibrylator AED. Efektem projektu będzie podniesienie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, podniesienie świadomości w tym zakresie oraz przygotowanie do przyszłego egzaminu państwowego.

Content | MENU | Access panel