Apel pamięci i salwa honorowa ku czci weteranów walk o niepodległość. W odpowiedzi na zaproszenie Ministra Obrony Narodowej, delegacja młodzieży z klas mundurowych naszej szkoły uczestniczyła w Warszawie w uroczystości z okazji 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, które odbyły się w dniu 13.02.2022 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Ich głównym punktem było przekazanie przesłania weteranów walk o niepodległość dla młodego pokolenia. W imieniu środowiska kombatanckiego uczynił to Bogusław Nizieński, żołnierz AK i Narodowej Organizacji Wojskowej, przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.Bogusław Nizieński wyraził zaniepokojenie trudną sytuacją panującą na świecie, a także zaznaczył, że odpowiedzialność za to, aby Polska była bezpieczna spoczywa na młodych ludziach. – Wszystko zależy od was. Od waszej determinacji i przekonania, że warto podjąć trudy w służbie dla Ojczyzny – powiedział. – Prosimy Was o to, byście jej dobrze służyli, żebyśmy mogli odejść z poczuciem, że pozostawiamy kraj w dobrych rękach. Chcemy wierzyć, że nasi koledzy nie ginęli na darmo, że Polska, o którą walczyli, będzie trwać i rozkwitać szczęściem jej obywateli – dodał. Przypomniał o tych, którzy stracili życie „w gruzach Warszawy, lasach Wołynia i Wileńszczyzny, na mokradłach Polesia, na Zamojszczyźnie i w Górach Świętokrzyskich”. – Pamiętając o nich i pamiętając o nas, ostatnich żołnierzach Armii Krajowej, zachowajcie Polskę dla przyszłych pokoleń. O to Was prosimy, my weterani Armii Krajowej. Niech żyje Polska! – zakończył Nizieński.

Zaproszenie do udziału w tej pięknej uroczystości jest wynikiem aktywności i zaangażowania szkoły we współorganizację, wspólnie z Powiatem Bieszczadzkim,  lokalnej edycji największego Biegu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. 

Dziś żołnierze AK są wzorem dla kolejnych pokoleń młodych ludzi, a ich tradycje dziedziczy wiele jednostek wojskowych, m.in. wojsk specjalnych i obrony terytorialnej. To dlatego, że ta postawa jest godna najwyższego uznania, jest wzorem do naśladowania dziś i będzie nim w przyszłości. Armia Krajowa liczyła 300 tysięcy żołnierzy, a jej „siła była zbudowana na woli walki o wolną Polskę, na postawie ludzi wychowanych w umiłowaniu do ojczyzny”. To jest wielka wartość, dlatego jesteśmy wdzięczni za taką postawę, za poświęcenie, za to wszystko co jest związane z etosem żołnierzy AK. Chwała Bohaterom!

Content | MENU | Access panel