Branżowa szkoła II stopnia – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w ZAWODZIE KUCHARZ.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
2) posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.
Na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://bzsz.pl/oferta-edukacyjna-dla-doroslych/

Content | MENU | Access panel