Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego rynku pracy, oczekiwaniom pracodawców z branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz handlowo-logistycznej, Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych podjął się realizacji programu stażowego dla uczniów szkoły branżowej i technikum pn. „Grasz o staż uczniowski 2023”.

Celem programu stażowego jest:
a) Umożliwienie uczniom szkoły branżowej i technikum zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego, pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas nauki w szkole, zwiększenie szans na znalezienie pierwszej pracy po ukończeniu szkoły.

b) Ułatwienie lokalnym firmom i pracodawcom z branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz handlowo-logistycznej w zatrudnianiu pracowników sezonowych, w okresie wzmożonego ruchu turystycznego i handlowego w 2023 r. 


Organizatorem Programu  „Grasz o staż uczniowski 2023” zwanego dalej Programem jest Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych, ul.Przemysłowa 15, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Fundatorzy Staży to firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiązują się do przyjęcia stażystów na zasadach określonych w Art. 121a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)  i wypłaty im wynagrodzenia na zasadach określonych zgodnie z Art. 121 a. pkt. 7. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które są uczniami/uczennicami co najmniej klasy II branżowej szkoły I stopnia lub klasy II technikum. W programie mogą wziąć również udział absolwenci/absolwentki tych szkół, którzy w roku szkolnym 2022/2023 kończą edukację i do dnia 31.08.2023 posiadają status ucznia/uczennicy.

Do współpracy zapraszamy pracodawców, którzy w procesie rekrutacji stażystów chcą pozyskać odpowiednie osoby, którym zaproponują płatne staże w okresie ferii zimowych i wakacji w 2023 r.

Harmonogram Programu „Grasz o Staż Uczniowski 2023”

  1. Przyjmowanie deklaracji uczestnictwa w Programie Stażowym od Fundatorów – do 31 października 2022 r.
  2. Przyjmowanie ofert płatnych staży od Fundatorów – do 20 listopada 2022 r.
  3. Przyjmowanie zgłoszeń chęci udziału w stażach od uczniów/uczennic – od 1 do 20 grudnia 2022 r.
  4. Rekrutacja uczniów/uczennic na staże – od 1 do 20 stycznia 2023 r.
  5. Ogłoszenie listy laureatów na staże – 24 stycznia 2023 r.

Szczegółowy Regulamin Programu Grasz o Staż Uczniowski wraz z niezbędnymi załącznikami, formularzami zgłoszeniowymi znajduje się poniżej.

Zapraszamy pracodawców do współpracy w realizacji tego programu. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego na nr tel. 13 461 14 47.

REGULAMIN PROGRAMU GRASZ O STAŻ UCZNIOWSKI 2023 – PDF

REGULAMIN PROGRAMU GRASZ O STAŻ UCZNIOWSKI 2023 – WORD

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA FUNDATORA STAŻU – PDF

Content | MENU | Access panel