Dyrektor Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych, zaprasza wszystkich rodziców i prawnych opiekunów uczniów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia na spotkania informacyjne, inaugurujące nowy rok szkolny 2020/2021, według ustalonego porządku organizacyjnego:

Klasy pierwsze: Termin: 16.09.2020 r. (środa), godz. 16.00.
I BS k – wych. E. Kmiecik – sala 108
I BS m/w – wych. A. Bogacz – Zdziebko – sala 207
I TLH – wych. A. Michoń – sala 203

Klasy drugie: Termin: 17.09.2020 r. (czwartek), godz. 16.00.
II TL p – wych. E. Barzycka – sala 204
II TL g – wych. T. Motowidło – sala 102
II BS p – wych. A. Kozak – Gładysz – sala 105
II BS g – wych. B. Marszałek – sala 108

Klasy trzecie i czwarte: Termin: 21.09.2020 r. (poniedziałek), godz. 16.00.
III TL – wych. J. Królicka– sala 108
III TH – wych. A. Ostrówka – Sadlik – sala 5
III BS – wych. A. Czysty – sala obsługi konsumenta
IV TH – wych. W. Wielgosz – sala 205
IV TL – wych. M. Rabiej – Dołżycka – sala 206

Z uwagi na potrzebę omówienia ważnych spraw bieżących, związanych z edukacją, wychowaniem oraz procedurami bezpieczeństwa młodzieży w szkole, prosimy Państwa o niezawodne przybycie.

Content | MENU | Access panel