ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert 

Dyrektor Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych,
ul. Przemysłowa 15, 38-700 Ustrzyki Dolne

 zaprasza do składania ofert 

w postępowaniu na „Zakup i dostawę umundurowania i wyposażenia dla potrzeb uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych”. 

1.Przedmiot zamówienia. 
1.1 Przedmiotem zamówienia jest :

a) zakup i dostawa pakietu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej, z zestawieniem wyposażenia i opisem asortymentu wyposażenia specjalistycznego dla OPW;
b) zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy OPW, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej, wymaganiami technicznymi i opisem przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja do pobrania:

  1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PDF)
  2. Zestawienie wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW – zał. nr 1
  3. Indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego – zał. nr 2
  4. Wymagania techniczne – ubiór mundurowy dla uczniów – zał. nr 3
  5. Wymagania techniczne – kurtka dla uczniów – zał. nr 4
  6. Wzór umowy – zał. nr 5
  7. Formularz ofertowy – zał. nr 6

Content | MENU | Access panel