Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
w związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania pracownika szkoły na Covid 19 oraz objęciem wybranych nauczycieli oraz klas technikum i branżowej szkoły I stopnia kwarantanną, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Organem Prowadzącym, została podjęta decyzja o przejściu szkoły na tryb nauki zdalnej w terminie od 19.10.2020 r. do 23.10.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w tych dniach oraz rozwiązań technicznych będą przekazywane rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Prosimy o śledzenie i odbieranie powiadomień. Preferowaną formą realizacji zajęć dydaktycznych będą narzędzia aplikacji Teams. W trosce o bezpieczeństwo społeczności szkolnej prosimy o wyrozumiałość i odpowiedzialność oraz przypominamy, że zmiana trybu nauczania nie zwalnia uczniów z realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą, dotyczącą zasad funkcjonowania szkoły w czasie nauczania zdalnego lub hybrydowego.

PROCEDURA (pobierz pdf)

Content | MENU | Access panel