Szanowni rodzice i uczniowie,
w związku ze zmianami w funkcjonowaniu szkoły i przejściem na system kształcenia hybrydowego, przedstawiamy harmonogram nauki dla poszczególnych oddziałów na najbliższe dwa tygodnie.

Tydzień pierwszy – od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r.

– nauka stacjonarna (w szkole) – klasy: 2 BS g, 2 BS p, 3 BS, 3 TL, 3 TH
– nauka online (zdalnie) – klasy:1 BS m, 1 BS k, 1TLH, 2 TL p.

Tydzień drugi – od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

– nauka stacjonarna (w szkole) – klasy: 1 BS m, 1 BS k, 1 TLH, 2 TLp
– nauka online (zdalnie) – klasy: 2 BS g, 2 BS p, 3 BS, 3 TL, 3 TH.

Uczniowie realizujący kształcenie zawodowe jako pracownicy młodociani odbywają praktykę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

WYTYCZNE SANITARNE – LINK

Content | MENU | Access panel