Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła nowy rodzaj służby wojskowej – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. To forma służby wojskowej skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Dzięki niej można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

Jeszcze do niedawna osoby zainteresowane służbą w wojsku mogły np. poza studiami na wojskowej akademii czy kursem oficerskim lub podoficerskim, zgłosić się do służby przygotowawczej. To ostatnie rozwiązanie zlikwidowała jednak obowiązująca od 23 kwietnia 2022 roku ustawa o obronie Ojczyzny. Zamiast służby przygotowawczej pojawiła się nowa propozycja służby czynnej dla ochotników – dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Zgłoszenie się do niej to pierwszy krok na drodze do powołania w szeregi Wojska Polskiego.

Wymogi podstawowe

O powołanie do tego rodzaju służby może ubiegać się osoba, która skończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne.

Rozpoczęcie procesu rekrutacji

Pierwszym krokiem ochotnika do służby jest złożenie wniosku o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Można też kontaktować się z wojskowymi rekruterami za pośrednictwem portalu zostanzolnierzem.pl lub dzwoniąc na specjalną infolinię +48 800 180 110. WCR to miejsce, gdzie ochotnik złoży odpowiednie dokumenty, które wymagane są w procesie rekrutacji. Następnie kandydat zostanie skierowany na badania, które mają stwierdzić, czy jest zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia służby wojskowej. Finałem postępowania będzie wydanie orzeczenia o zdolności do służby i karty powołania na szkolenie.

Szkolenie w jednostce wojskowej

Dobrowolną służbę kandydat rozpocznie od 28-dniowego szkolenia podstawowego. Wówczas pozna zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz nauczy się podstaw posługiwania się bronią. Ten okres zakończy się złożeniem przysięgi oraz wydaniem książeczki wojskowej.

Żołnierze, którzy nie zdecydują się na kontynuowanie szkolenia, zostaną przeniesieni do rezerwy. Pozostali trafią na trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym. W trakcie szkolenia specjalistycznego dowódca będzie mógł wyznaczyć żołnierza na inne stanowisko niż to, które mu wcześniej przydzielono. Na zakończenie tego okresu żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie mógł złożyć wniosek o służbę zawodowa, terytorialną czy rezerwę aktywną.

Wynagrodzenie i możliwości rozwoju

Ochotnik w ramach służby dobrowolnej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie to 4560 zł brutto. Korzyści będzie jednak więcej – każdy, kto ukończy dobrowolną służbę, będzie miał pierwszeństwo w naborze w szeregi armii zawodowej, ale też – jeśli nie będzie chciał wstąpić do wojska – pierwszeństwo zatrudnienia na stanowiskach w administracji publicznej zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Zachętą dla ochotników jest także możliwość odbycia szkoleń na koszt armii. Już na etapie składania wniosku o powołanie do dobrowolnej służby, ochotnik będzie mógł wskazać, jakie nowe kwalifikacje i uprawnienia chciałby zdobyć.

Przydatne adresy i kontakty dla ochotników do służby.

Content | MENU | Access panel