Bieszczadzkie smaki na talerzu – warsztaty kulinarne

Bieszczadzkie smaki na talerzu – warsztaty kulinarne

W dniu 25.10.2021 odbyły się warsztaty kulinarne na temat kuchni dworskiej i myśliwskiej. Młodzież szkoły branżowej w zawodzie kucharz podczas prelekcji historycznej zapoznała się z historią dworów i kuchni dworskiej w powiecie bieszczadzkim. Następnie pod okiem...
SOS – na ratunek!

SOS – na ratunek!

W szkole realizowana jest inicjatywa, której tematem wiodącym jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przygotowanie uczniów technikum w Ustrzykach Dolnych do zdania kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Główne...
Zagospodarowywanie przestrzeni wokół budynku szkoły

Zagospodarowywanie przestrzeni wokół budynku szkoły

W Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych realizowana jest inicjatywa, która dotyczy zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły dla celów rekreacji i odpoczynku zarówno dla uczniów, pracowników jak i lokalnego środowiska – mieszkańców z najbliższej okolicy....
Content | MENU | Access panel