DROGI UCZNIU!

Z KONSULTACJI SKORZYSTAJ ZGODNIE Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM pobierz harmonogram (pdf)

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS KONSULTACJI!

 1. Chęć udziału w konsultacji ZGŁOŚ NAUCZYCIELOWI PRZEDMIOTU poprzez dziennik elektroniczny z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w  Twoim domu przebywa ktoś w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli Ty lub osoba, z którą mieszkasz, jest na kwarantannie.
 4. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt nauczycielowi prowadzącemu konsultacje.
 5. Zachowaj co najmniej 1,5 metrowy odstęp od innych osób.
 6. Unikaj większych skupisk uczniów, na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 7. W drodze do  i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 8. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 9. Zabieraj do szkoły własne podręczniki i używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, kalkulatora.
 10. Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają również inne osoby.
 11. Dbaj o higienę! Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj  zasad mycia i dezynfekcji rąk w trakcie pobytu w szkole.
 12. Zakrywaj usta zgięciem łokcia kiedy kichasz albo kaszlesz.
 13. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 14. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek
  i procedurami bezpieczeństwa.
 15. Po wyjściu z sali lekcyjnej idź bezpośrednio do domu.

Warunkiem uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna
„Zgody na udział w konsultacjach” i przesłanie dokumentu skanem na adres :
bzszustrzyki@wp.pl lub dostarczenie do sekretariatu w formie papierowej.

Oświadczenie jest dostępne na skrzynkach e-mail poszczególnych klas oraz na stronie szkoły.

zgoda na udział w konsultacjach (pobierz pdf)