W związku z kontynuacją prowadzenia zajęć lekcyjnych w sposób zdalny, szkoła przygotowała możliwość wykorzystania narzędzie Office 365 dla edukacji. Jest to narzędzie do zdalnego nauczania. Za bezpieczeństwo danych odpowiada firma VULCAN, czyli firma która dostarcza dziennik elektroniczny i chroni dane osobowe.

VULCAN z Office 365 dla Edukacji

Office 365 dla Edukacji – plan Office 365 A1 to bezpłatne i sprawdzone rozwiązanie do zdalnego nauczania, które umożliwia m.in. zorganizowanie zdalnej pracy klasy i szkoły. Integracja dziennika VULCAN z Office 365 dla Edukacji umożliwia skorzystanie z danych na temat szkoły i jej uczniów, przechowywanych w dzienniku UONET+ i automatyczne założenie kont dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Dokonaliśmy niezbędnych rejestracji i ustawień w panelu administracyjnym, tak aby nauczyciele i uczniowie mogli skorzystać z tego narzędzia.

Poniżej znajdują się  niezbędne informacje na temat korzystania z tego narzędzia oraz instrukcje logowania:

  1. Film informacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=1skcxpwqeqk  (od 35 min. 09 sekund informacje o logowaniu)
  2. Instrukcja logowania dla nauczyciela (pobierz)
  3. Instrukcja logowania dla ucznia (pobierz)
  4. Instrukcja do wykorzystania narzędzia Teams (pobierz)