Sprawni jak żołnierze

Sprawni jak żołnierze

Wykorzystujemy doskonałe warunki pogodowe do realizacji zajęć praktycznych na świeżym powietrzu. Uczniowie klasy mundurowej doskonalą formę fizyczną, elementy survivalu oraz uczą się pracy zespołowej.          Młodzież...
SOS – na ratunek!

SOS – na ratunek!

W szkole realizowana jest inicjatywa, której tematem wiodącym jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przygotowanie uczniów technikum w Ustrzykach Dolnych do zdania kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Główne...
Zagospodarowywanie przestrzeni wokół budynku szkoły

Zagospodarowywanie przestrzeni wokół budynku szkoły

W Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych realizowana jest inicjatywa, która dotyczy zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły dla celów rekreacji i odpoczynku zarówno dla uczniów, pracowników jak i lokalnego środowiska – mieszkańców z najbliższej okolicy....
Content | MENU | Access panel