Nowoczesna Ekopracownia.

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych otrzymał prawie  72 000 zł na realizację projektu, polegającego na utworzeniu nowoczesnej pracowni do nauki biologii, chemii, fizyki.    Z pracowni będą mogli korzystać nie tylko uczniowie BZSZ, ale również uczniowie szkół podstawowych z  Powiatu Bieszczadzkiego.  Kształcenie młodzieży w naszym powiecie będzie mogło odbywać się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i sprzętu.   Zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne wyjaśniające procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne w odniesieniu do pozyskiwania energii z ziemi, wody, powietrza i słońca. Pracownia OZE zostanie wyposażona miedzy innymi w:  
-mikroskopy cyfrowe,
-zestawy pomocy dydaktycznych do nauki o elektryczności,
-zestawy pomocy dydaktycznych do nauki o odnawialnych źródłach energii,
-jeżdżące modele z napędem wodorowym,
-modele baterii słonecznych, turbin wiatrowych,
-zestaw multimedialny z ekranem dotykowym,
-programy multimedialne – wirtualne laboratoria  
-oprogramowanie do interaktywnych lekcji, doświadczeń i warsztatów (1200 interaktywnych lekcji 3D i ćwiczeń w środowisku wirtualnym, które pogłębiają zrozumienie przedmiotów ścisłych).

EKOPRACOWNIA zrealizowana w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 71 903,70 z

Content | MENU | Access panel