Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach zadania publicznego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, realizuje projekt nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

            Kluczowym zadaniem dla projektu jest opracowanie metod zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie. Jego realizacja dostarczy niezbędnej wiedzy o możliwych do zastosowania metodach zwalczania tych gatunków w Polsce. Ich skuteczność zostanie sprawdzona w trakcie prowadzenia prac pilotażowych, prowadzonych bezpośrednio w miejscu występowania tych gatunków. W przypadku roślin, za gatunki szczególnie szkodliwe dla rodzimej przyrody, gospodarki lub zdrowia człowieka zostały uznane m.in. barszcze kaukaskie (barszcz Mantegazziego Heracleum mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi). Wykonawcą odpowiedzialnym za opracowanie ww. metod zwalczania i ich przetestowanie w terenie jest Konsorcjum, w skład, którego wchodzą: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Pomorska w Słupsku, firma Eco Future Tomasz Mroczkowski z siedzibą w Nysie oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach (gm. Raszyn). W ramach projektu, w całej Polsce w 24 lokalizacjach, zespoły ekspertów reprezentujących powyższe konsorcjum testują metody zwalczania barszczy kaukaskich.

            W południowo-wschodniej Polsce działania te prowadzone są za zgodą Starosty Powiatu Bieszczadzkiego oraz Burmistrza Ustrzyk Dolnych w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne, na powierzchni trzech lokalizacji w miejscowości Krościenko, gdzie w ramach prac pilotażowych, zespół ekspertów reprezentujących Uniwersytet Śląski w Katowicach testuje usuwanie barszczy kaukaskich z wykorzystaniem trzech metod zwalczania, w tym dwóch mechanicznych: przecinania i rozwiercania korzenia, oraz metody kombinowanej polegającej na dołodygowej aplikacji nawozu Perlka.

         Część informacyjno-edukacyjna projektu polega m.i.n. na udostępnieniu lokalnym Instytucjom i społecznościom materiałów nt. barszczy kaukaskich zawierających ułatwiający identyfikację opis i fotografie ich wyglądu, a także miejsc najczęstszego występowania, o drogach rozprzestrzeniania, oraz rodzajach zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi związanych z coraz częstszą obecnością tych gatunków w lokalnych zbiorowiskach roślinności.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO POBRANIA

ULOTKA 1 ULOTKA 2 ULOTKA 3

Content | MENU | Access panel