.

.

            .              .

„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia
oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych
im. Lecha Wałęsyw Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe
w powiecie bieszczadzkim otwarte
na rynek pracy".

Przetarg nieograniczony na kompleksową realizację usług szkoleniowych dla uczniów
i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu
Szkół Zawodowych

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.11.2017

UMOWA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia 09.11.2017