.

.

            .              .

          W Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych dobiegły końca "Dni otwarte" dla gimnazjalistów z powiatu bieszczadzkiego. W dniach 6 - 10 lutego 2017 roku w placówce gościli uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych, Gimnazjum nr 2 w Ustrzykach Dolnych, z Gimnazjum w Lutowiskach, Gimnazjum w Czarnej, Gimnazjum w Wojtkówce oraz Gimnazjum w Ropience.
          Młodzież z gimnazjów miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną BZSZ, realizowanymi w szkole projektami i możliwościami jakie aktualnie stwarza kształcenie zawodowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania i prezentacje w pracowniach specjalistycznych: gastronomicznych, hotelarskich i ekonomicznych. Gimnazjaliści otrzymali pełną informację o kierunkach kształcenia oraz praktykach zagranicznych, które pozwalają uczniom technikum doskonalić umiejętności i język obcy zawodowy pod fachowym okiem zagranicznych pracodawców. Warto wspomnieć, że placówka rozwija zainteresowania uczniów zawodem poprzez współpracę z uznanymi przedstawicielami branży hotelarskiej i gastronomicznej w regionie. Dodatkowe umiejętności i kwalifikacje można zdobywać na licznych kursach, których oferta wychodzi naprzeciw potrzeb lokalnego rynku pracy.
          W związku z powstaniem od roku szkolnego 2016/2017 nowego kierunku kształcenia w technikum - klasy mundurowej "technik logistyk", w ramach "Dni otwartych" goście z gimnazjów spotkali się z przedstawicielami służb mundurowych, którzy przybliżyli specyfikę pracy logistyka w Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji.
          "Dni otwarte" sprzyjają promocji kształcenia zawodowego wśród przyszłych absolwentów gimnazjów, którzy za kilka miesięcy podejmą decyzję o dalszej drodze edukacji. Mamy nadzieję, że poznanie bazy dydaktycznej oraz oferty edukacyjnej BZSZ zachęci młodych ludzi do wyboru technikum lub szkoły branżowej w naszym Zespole, a tym samym kontynuacji nauki w Ustrzykach Dolnych.

opracowała Monika Woźniak; zdjęcia Monika Woźniak