.

.

            BZSZ ogłasza NABÓR do SZKÓŁ              BZSZ ogłasza NABÓR do SZKÓŁ

Spektakl słowno - muzyczny pt. ,, A po nocy przychodzi dzień …"

PODGLĄD WYDARZEŃ

      Jednym z punktów oficjalnych obchodów Święta Niepodległości w Ustrzykach Dolnych była część artystyczna Przygotowana przez młodzież Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy pod opieką mgr E. Barzyckiej, mgr W. Wielgosz, mgr M. Woźniak.
      Spektakl został zaprezentowany w ramach uroczystych Powiatowo - Gminnych obchodów Święta Niepodległości w Ustrzykach Dolnych a na widowni zasiedli przedstawiciele władz Powiatu Bieszczadzkiego m. in. Starosta Pan Marek Andruch oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Urban, przedstawiciele władz Gminy w osobie Pana Burmistrza Bartosza Romowicza oraz przewodniczącego Rady Miasta Pana B. Ferenca. Obecne były również delegacje i poczty sztandarowe instytucji i organizacji lokalnych. Widownię UDK zapełnili również licznie przybyli na tę uroczystość mieszkańcy miasta.
      Uczniowie zaprezentowali w Ustrzyckim Domu Kultury spektakl słowno - muzyczny         pt. ,, A po nocy przychodzi dzień…". Głównym celem widowiska było pokazanie młodzieży i przypomnienie widzom o trudach życia w okresie PRL-u w Polsce oraz przebiegu trudnej drogi do wolności, którą Polacy musieli przejść w ciężkich czasach komunizmu.
      Spektakl pokazywał szarość dnia i trudności zwykłych ludzi żyjących w latach komunizmu i budzenie się kolejnych zrywów niepodległościowych związanych ze strajkami studentów w 1968 r., robotników w 1970 i narodziny ruchu społecznego pod nazwą ,, Solidarność" . Aktorzy zaprezentowali na scenie piękne piosenki z repertuaru Jacka Wójcickiego, Budki Suflera, Haliny Prońko, Edyty Gepert oraz Grzegorza Turnaua. Piosenki przeplatane były grą aktorską i recytacją ważnych i przełomowych utworów lirycznych m. in. Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Stanisława Barańczaka.
      Widowisko wzbudziło wśród publiczności dużo pozytywnych emocji, obudziło wspomnienia i wzruszyło widzów. Młodzież została nagrodzona owacjami na stojąco. Piękne podziękowania młodzieży i opiekunkom artystycznym złożył przewodniczący Rady Powiatu pan Ryszard Urban.
      W przedstawieniu wzięli udział uczniowie BZSZ: Daria Bekacz, Wanessa Buszewycka, Anna Ciszek, Mariola Dudziak, Paulina Dudziak, Krzysztof Hartman, Lidia Iwanik, Patrycja Jobczyk, Nikola Kołodziej, Arleta Kosiba, Aleksandra Lelito, Patrycja Liptak, Daria Maciuk, Mariusz Maczyszyn, Amelia Marciniak, Bernadetta Matyja, Patrycja Mendelowska, Anita Myśliwy, Adrian Nawrocki, Mateusz Pałasz, Sylwia Pawłowicz, Magdalena Płoszyńska, Rafał Przybyła, Wojciech Roman, Martyna Siwak, Elżbieta Sobek, Agata Stokłosa, Sebastian Zając, Norbert Żuliński


Wioletta Wielgosz