Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

1. Informacje o zawodzie

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem  i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

Będziesz uczyć się w nowoczesnych i doskonale wyposażonych pracowniach: technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta; dowiesz się, jak należy się zdrowo odżywiać i jak ocenia się jakość żywności, poznasz zasady przechowywania żywności, dowiesz się jak przyrządzić potrawę i jak ją odpowiednio podać, będziesz umiał pięknie aranżować stół i potrawy na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw, dowiesz się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, firmę cateringową) i jak być w tym lepszy od konkurencji, poznasz zasady obsługi klienta oraz organizacji przyjęć, czy imprez okolicznościowych, poznasz zasady i warunki zarządzania produkcją gastronomiczną, nauczysz się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji gastronomicznej, odbędziesz praktykę zawodową w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych.

  2. Informacje dodatkowe

  Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniach i warsztatach kulinarnych prowadzonych przez najlepszych specjalistów w branży gastronomicznej. Dla uczniów zamiejscowych istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.

  Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła współpracuje z Hotelem Arłamów w ramach porozumienia o współpracy, na podstawie którego Hotel objął patronatem kierunki kształcenia branży hotelarsko-gastronomicznej. Współpraca polega na umożliwieniu uczniom zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych organizowanych w Hotelu. Hotel Arłamów objął swoim patronatem konkurs pn. „Kulinarny Master Team powiatu bieszczadzkiego”, w którym udział biorą uczniowie szkół gimnazjalnych. Podczas konkursu zespoły rywalizują i doskonalą sztukę kulinarną pod okiem szefa kuchni z Hotelu Arłamów.

  3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

  W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wyodrębniono 2 kwalifikacje:

  1. HGT.02 – Sporządzanie potraw i napojów
  2. HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

   

  4. Sylwetka absolwenta

  Szkoła kształci specjalistów w zakresie organizacji żywienia w zakładach gastronomicznych takich jak restauracje, bary, stołówki itp., Przygotowuje do kierowania pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji. Szkoła kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

  5. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w:

  • restauracjach,
  • barach,
  • kawiarniach,
  • stołówkach,
  • domach opieki, itp.

   

  6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

  Nauka odbywa się w pracowniach tematycznych, wyposażonych w multimedia (komputery, rzutniki) oraz w szkolnej pracowni gastronomicznej.

  ul. Przemysłowa 15
  38-700 Ustrzyki Dolne

  Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
  Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

  tel. 13 461 14 47
  bzszustrzyki@wp.pl

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1) administratorem danych osobowych uczniów jest (Nazwa/adres placówki),
  2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
  8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@wrb.bieszczady.pl

  Content | MENU | Access panel