Technik Organizacji turystyki

1. Informacje o zawodzie

Technik obsługi turystycznej to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.
Region Bieszczadów i okolice są atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji. Rosnące zainteresowanie turystyką aktywną wpływa na wzrost zapotrzebowania na fachowców w dziedzinie turystyki w naszym powiecie, a także województwie. Branża turystyczna poszukuje kadry-fachowców, którzy potrafią profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom polskim oraz obcokrajowcom.

Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • Organizowania działalności turystycznej,
 • Organizowania imprez i usług turystycznych (planowanie, budowanie programów imprez turystycznych),
 • Obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
 • Rozliczania imprez i usług turystycznych.

2. Informacje dodatkowe

Szkoła na podstawie umowy w zakresie rozwijania kierunków kształcenia w obszarze turystyki współpracuje z:

1. Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu.
2. Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną z Rzeszowa.

  3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

  W zawodzie technik obsługi turystycznej wyodrębniono 2 kwalifikacje:

  TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
  TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

   4. Sylwetka absolwenta

   Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik obsługi turystycznej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

    

   1. opracowywania programów organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
   2. planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
   3. korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
   4. planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług klientów,
   5. prowadzenia informacji turystycznej,
   6. opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
   7. prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,
   8. posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej.

   5. Technik obsługi turystycznej znajdzie zatrudnienie w:

   biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako agenci turystyczni.

    6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

    Nauka odbywa się w szkolnych pracowniach wyposażonych w sprzęt audiowizualny, w pracowni „firmy symulacyjnej” oraz klasopracowniach tematycznych. W trakcie nauki uczniowie uczestniczą
    w praktykach u pracodawców.

    ul. Przemysłowa 15
    38-700 Ustrzyki Dolne

    Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
    Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

    tel. 13 461 14 47
    bzszustrzyki@wp.pl