Technik Hotelarstwa

1. Informacje o zawodzie

Hotelarz to zawód polegający na zorganizowaniu i udzieleniu gościny – zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i usług z tym związanych na odpowiednim poziomie. Hotelarz ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski.

Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. W czasie nauki w szkole, specjalnie dobrane przedmioty, tematy zajęć oraz profesjonalna kadra o najwyższych kwalifikacjach zapewniają uczniom otrzymanie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, wymaganych przy egzaminie maturalnym i przy egzaminie zawodowym.Hotelarz jest odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektu, w którym pracuje. Osoba obsadzona na tym stanowisku wykonuje szereg prac administracyjnych oraz sprawuje kontrolę nad podległym personelem hotelu.

2. Informacje dodatkowe

Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła współpracuje z Hotelem Arłamów w ramach porozumienia o współpracy, na podstawie którego Hotel objął patronatem kierunki kształcenia branży hotelarsko-gastronomicznej. Współpraca polega na umożliwieniu uczniom zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych organizowanych w Hotelu.
Dla uczniów zamiejscowych istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W zawodzie technik hotelarstwa wyodrębniono 2 kwalifikacje:

1. TG.12 – Planowanie i realizacja usług w recepcji
2. TG.13 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

4. Sylwetka absolwenta

Kończąc naukę w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany aby kontynuować edukację na uczelni wyższej. Technik hotelarstwa może pracować na następujących stanowiskach: recepcjonista, kelner, barman, pracownik służby pięter, pracownik służby parterowej, organizator usług cateringowych, pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej, pracownik stowarzyszeń i organizacji hotelarskich i turystycznych.

5. Technik Hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w:

  •  zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych i innych instytucjach posiadających bazę noclegową;
  • może być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach;
  • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Nauka odbywa się w pracowniach tematycznych, wyposażonych w multimedia (komputery, rzutniki) oraz wyposażenie imitujące recepcję i część hotelową. Podczas nauki młodzież odbywa czterotygodniowe praktyki u pracodawców.

ul. Przemysłowa 15
38-700 Ustrzyki Dolne

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

tel. 13 461 14 47
bzszustrzyki@wp.pl