Branżowa szkoła I stopnia – kucharz

1. Informacje o zawodzie

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP. W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

2. Informacje dodatkowe

Kształcenie praktyczne odbywa się w szkole w pracowni gastronomicznej.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W zawodzie kucharz wyodrębniono jedną kwalifikację:

TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania wszystkich czynności związanych z przygotowywaniem typowych potraw i napojów,
 • organizowania prac porządkowych,
 • prawidłowego przechowywania i magazynowania artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

5. Kucharz znajdzie zatrudnienie w:

 • w punktach małej gastronomii,
 • w szpitalach,
 • w szkołach, przedszkolach,
 • w barach szybkiej obsługi,
 • w internatach,
 • w restauracjach i kawiarniach,
 • w hotelach, stołówkach, zakładach gastronomicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Uczniowie uczą się zawodu podczas zajęć praktycznych w szkolnej pracowni gastronomicznej, uczestniczą w warsztatach kulinarnych oraz przy organizacji różnych wydarzeń w środowisku lokalnym.

ul. Przemysłowa 15
38-700 Ustrzyki Dolne

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

tel. 13 461 14 47
bzszustrzyki@wp.pl