gry online

.

.

            II MASTER TEAM POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2018 - ROZSTRZYGNIĘTY              PROJEKT RPO WP 2014-2020 TYTUŁ PROJEKTU: „SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE BIESZCZADZKIM OTWARTE NA RYNEK PRACY”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zapytania ofertowego
z dnia 10.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 07.09.2018 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA UCZNIÓW:

Regulamin Projektu

Formularz rekrutacyjny dla uczniów

Deklaracja udziału w projekcieDOKUMENTY DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI:

Regulamin Projektu

Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli

Deklaracja udziału w projekcie

Opinia Dyrektora