.

.

            .              .

          Relacja z II etapu konkursu dla gimnazjalistów "Czytanie łączy pokolenia" zorganizowanego w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych

          We wtorek 14 marca w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych odbyła się II edycja konkursu: "Czytanie łączy pokolenia". Powyższe przedsięwzięcie miało na celu aktywizację czytelniczą młodzieży, kształcenie umiejętności pięknego czytania oraz interpretacji tekstu. W tym roku wzbogacono konkurs o bajanie w góralskiej gwarze i tym samym kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji gawędziarstwa. Zadanie uczestników polegało na przeczytaniu wybranego utworu literackiego lub tekstu z wykorzystaniem góralskiej gwary. Uczestników oceniano w oparciu o następujące kryteria: dobór repertuaru, dykcja, właściwe tempo czytania, interpretacja tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Do konkursu zgłosiło się 20 uczniów ze szkół gimnazjalnych w Ustrzykach Dolnych, Wojtkówce i Ropience. Występy uczestników dostarczyły wielu emocji oraz ciekawych interpretacji tekstów. Komisja konkursowa w składzie: Bożena Płocka - absolwentka Wydziału Aktorskiego w Łodzi, Barabara Wójcik- bibliotekarz PiMBP, filolog języka polskiego, Magda Kuzar - pracownik "Gazety Bieszczadzkiej" oraz Monika Woźniak-wicedyrektor BZSZ i nauczyciel języka polskiego w swojej decyzji było jednogłośne. Po przerwie na poczęstunek młodzież BZSZ zaprezentowała uczestnikom spotkania część artystyczną, poświęconą poezji Mariana Nosala. Następnie bibliotekarz wręczył dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom konkursu, a komisja ogłosiła wyniki:
          Laureatem został Kamil Łaski, uczeń Gimnazjum w Wojtkówce, dwa równorzędne miejsca II przypadły: Michałowi Lubińskiemu, Gimnazjum w Ropience oraz Julicie Matuszewskiej z Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych. III miejsce uzyskał Jakub Zoszczak, reprezentujący Gimnzajum nr 1 w Ustrzykach Dolnych. Jury przyznało również wyróżnienie dla Aleksandry Frankowskiej z Gimnazjum nr 2 w Ustrzykach Dolnych.
          Należy podziękować nauczycielkom, które aktywnie zaangażowały się i przygotowały uczniów do konkursu, Paniom: Dorocie Kmiecik, Bożenie Hejnowicz, Izabeli Dwornickiej, Beacie Tkacz, Marzenie Bednarz i Anecie Chmielowskiej.
          W ramach podsumowania głos zabrała przewodnicząca komisji Bożena Płocka, dziękując wspaniałej młodzieży za tak liczne przybycie na finał konkursu, zwłaszcza, ze wybór takiej literatury bywa trudny w interpretacji przede wszystkim ze względu na akcent.
          Na zakończenie wypowiedziała się Aneta Chmielowska, nauczycielka z Gimnazjum w Wojtkówce, która powiedziała: "że jest pod wrażeniem finału w BZSZ, który w jej opinii był na bardzo wysokim poziomie pod względem organizacyjnym, profesjonalnym podejściem do ucznia i przyjazną atmosferą. Na uwagę zasługuje montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez Panią Agnieszkę Wołoszczak. A ja jestem dumna z osiągnięć moich uczniów na pewno będzie to dla nich inspiracją do dalszych działań".
          Jako organizator dziękuję uczniom za zaangażowanie i chęć udziału w takich inicjatywach i mam nadzieję, że spotkamy się za roku podczas III edycji konkursu - podsumowała Agnieszka Wołoszczak.

opracowała Agnieszka Wołoszczak, bibliotekarz BZSZ; zdjęcia Rafał Przybyła