.

.

            .              .

podgląd wydarzeń

ŚWIĘTO PATRONA W BZSZ

          Święto Patronalne w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy odbyło się w tym roku 9 grudnia. W przeddzień rocznicy wręczenia Lechowi Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla, tradycyjnie w szkole spotkali się nauczyciele, uczniowie, rodzice, przyjaciele placówki oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji. Tegoroczne obchody zyskały nową oprawę z uwagi na uroczyste ślubowanie, które na sztandar szkoły złożyli uczniowie klas pierwszych. W poczet szkolnej społeczności po raz pierwszy włączeni zostali uczniowie klasy mundurowej o profilu technik – logistyk. Nowy kierunek kształcenia funkcjonuje w BZSZ od 1 września 2016 r., a już można było zauważyć doskonałe przygotowanie uczniów związane z musztrą i ceremoniałem ślubowania.
          O nauce w Technikum Logistycznym pozytywnie wypowiadają się uczniowie klasy pierwszej.
          - Wcześniej działałam w Harcerstwie i zawsze z dumą nosiłam mundur. Kiedy dowiedziałam się, że jest możliwość nauki w klasie mundurowej w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych nie wahałam się. Teraz mogę z pewnością stwierdzić, że był to dobry wybór. Najbardziej lubię zajęcia z musztry i dodatkowe zajęcia podnoszące sprawność fizyczną – mówi Natalia Pieczkowska z klasy pierwszej TL, która swoją przyszłość wiąże z pracą w służbach mundurowych.
          - Nauka w klasie o profilu logistycznym to przede wszystkim szansa na zdobycie umiejętności, które otworzą przede mną szerokie perspektywy na rynku pracy – mówi uczeń Tomasz Tarsudis i dodaje – Cenię dyscyplinę i interesuje mnie logistyka. Wiem, że nauka
w tej klasie stwarza mi duże możliwości. Moją pasją jest również sport, a w naszej szkole
są doskonałe warunki do jego uprawiania – siłownia, odnowiona sala gimnastyczna oraz boiska z ulubionym przez logistyków placem do musztry.
          Okolicznościowe przemówienia dyrektora szkoły pana Juliana Czarneckiego oraz zaproszonych gości akcentowały rolę Patrona i Solidarności w kształtowaniu historii Polski
i regionu. Nawiązywano do wartości ogólnoludzkich, takich jak godność, wolność sumienia, niepodległość i demokracja. Podkreślono wagę patriotyzmu młodego pokolenia, który powinien łączyć, umacniać oraz budować przyszłość narodu. Z ust przemawiających gości padły również życzenia, kierowane do Rady Pedagogicznej i młodzieży w tym wyjątkowym
dla społeczności szkolnej dniu.
           Uroczysta akademia stała się okazją do wręczenia nagród i wyróżnień dla uczniów. Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń klasy III Technikum Hotelarskiego, Gabriel Binkowski, który w roku szkolnym 2016/2017 został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Doceniono wzorową postawę uczniowską Gabriela oraz aktywny udział w życiu szkoły. Przyszły technik hotelarz wykazał się również najszerszą wiedzą o życiu i działalności Lecha Wałęsy, zdobywając I miejsce w konkursie poświęconym osobie Patrona. W kategorii plastycznej konkurs wygrała Sylwia Pawłowicz, której pracę cechowała wrażliwość twórcza i doskonały warsztat.
          Dopełnieniem obchodów Dnia Patrona był spektakl słowno – muzyczny poświęcony osobie Patrona i jego roli w kształtowaniu drogi do wolności w powojennej Polsce. Młodzież dołożyła starań, by słowem poetyckim, piosenką i grą aktorską wprowadzić zebranych
w nastrój zadumy i refleksji nad trudnymi momentami w historii narodu. Wzbogaceniem części artystycznej była przemyślana scenografia oraz fragmenty filmów i kronik filmowych.
          Po części oficjalnej odbył się uroczysty bankiet, w czasie którego zaproszeni goście mogli ocenić umiejętności młodzieży uczącej się w klasach o profilu gastronomicznym. Przygotowane potrawy inspirowane były kuchnia regionalną. Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych dołożyli starań, by menu było oryginalne i smaczne.
          Dyrekcja BZSZ oraz społeczność szkolna dziękują wszystkim gościom za zaszczycenie swoją obecnością obchodów Dnia Patrona.

opracowała Monika Woźniak; zdjęcia Ewcia Barzycka


podgląd wydarzeń