.

.

NABÓR ELEKTRONICZNY DO BZSZ na rok szkolny 2019/2020                100 lat niepodległej               III MASTER TEAM POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2019 - KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW              100 lat niepodległej              PROJEKT RPO WP 2014-2020 TYTUŁ PROJEKTU: „SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE BIESZCZADZKIM OTWARTE NA RYNEK PRACY”              NABÓR ELEKTRONICZNY DO BZSZ na rok szkolny 2019/2020

     Zapraszamy absolwentów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych do wyboru naszej szkoły i kontynuowania nauki w klasach pierwszych technikum lub branżowej szkoły I stopnia.
Od 13 maja 2019 r. aktywna jest rekrutacja poprzez stronę internetową:

https://podkarpacie.edu.com.pl

     Kandydat po zalogowaniu się, wypełnieniu i złożeniu wniosku w formie elektronicznej, drukuje ten wniosek z systemu komputerowego i składa do szkoły „pierwszego wyboru”.
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (13) 461 14 47.

W naszej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 w technikum i szkole branżowej I stopnia proponujemy kształcenie w zawodach:

- technik logistyk (klasa mundurowa)
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik hotelarstwa
- technik organizacji turystyki
- kucharz
- klasa wielozawodowa w szkole branżowej (młodociany pracownik)

     Uczniowie zamiejscowi mogą korzystać z Internatu Międzyszkolnego - Bursy Szkolnej

ul. W. Gombrowicza 37,
38-700 Ustrzyki Dolne,
Tel. 13 461-11-04
e-mail: sosw_ud@poczta.onet.pl.

JAK DOSTAĆ SIĘ DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ >>>

JAK DOSTAĆ SIĘ DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ >>>