.

.

            .              .

podgląd wydarzeń

DZIEŃ PAPIESKI w MOCZARACH

          25 października 2016r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili pensjonariuszy DPŚ
w Moczarach. Podczas wspólnego spotkania uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne przedstawiając montaż słowno-muzyczny poświęcony biografii
i działalności Jana Pawła II oraz papieża Franciszka.
          Od 10 lat młodzież BZSZ regularnie odwiedza mieszkańców DPŚ w Moczarach z okazji Dnia Papieskiego. Program przygotowywany jest pod bacznym okiem opiekunek, które zainicjowały te niezwykłe spotkania integrujące: pani Edyty Kmiecik oraz pani Wioletty Machowskiej. W tym roku swoje talenty prezentowali uczniowie klas: IV, III, II TŻiUG, I TL, II TH, III TH - Rafał Przybyła, Michał Wojtasik, Magdalena Płoszyńska, Martyna Siwak, Patrycja Jobczyk, Sylwia Pawłowicz, Aleksandra Liptak, Patrycja Liptak, Ewelina Kuś, Daria Bekacz.
          Każdego roku są to bardzo wartościowe wspólne chwile, kiedy młodzi ludzie dzielą
się swoją obecnością i dobrem z osobami najbardziej potrzebującymi kontaktu, otwartości, tolerancji, zrozumienia. W tym roku dyrektor powyższego ośrodka pan Stanisław Leszega szczególnie docenił nasze zaangażowanie i obecność. Dziękując za wieloletnią współpracę zachęcał do podejmowania kolejnych twórczych inicjatyw oraz dalszej współpracy integrującej różne środowiska ze sobą.

opracowała Wioletta Machowska; zdjęcia Wioletta Machowska


podgląd wydarzeń