.

.


SZKOŁY dla MŁODZIEŻY

Technikum - Technik Logistyk (profil mundurowy

Technikum - Technik Hotelarz

Technikum - Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technikum - Technik obsługi turystycznej

3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3-letnia Szkoła Branżowa I stopnia - klasa kucharzy

3-letnia Szkoła Branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa


SZKOŁY dla DOROSŁYCH


II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne)

Szkoła Policealna - Opiekun Osoby Starszej

Szkoła Policealna - Opiekun Medyczny

Szkoła Policealna - Terapeuta Zajęciowy

Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego


Placówka organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe m. in. prowadzenia sprzedaży, sporządzania potraw i napojów