.

.

            BZSZ ogłasza NABÓR do SZKÓŁ na rok szkolny 2017/2018              BZSZ ogłasza NABÓR do SZKÓŁ na rok szkolny 2017/2018

Informacje na temat kierunków w BZSZ zaczerpnięte zostały z Ośrodka Rozwoju Edukacji i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

TECHNIK LOGISTYK
Symbol Cyfrowy Zawodu 333107

TECHNIK HOTELARSTWA
Symbol Cyfrowy Zawodu 422402

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Symbol Cyfrowy Zawodu 343404

Branżowa Szkoła I stopnia
ZAWÓD SPRZEDAWCA
Symbol Cyfrowy Zawodu 522301

Branżowa Szkoła I stopnia
ZAWÓD KUCHARZ
Symbol Cyfrowy Zawodu 512001

Branżowa Szkoła I stopnia
ZAWÓD CUKIERNIK
Symbol Cyfrowy Zawodu 751201

Branżowa Szkoła I stopnia
ZAWÓD PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
Symbol Cyfrowy Zawodu 911205

Branżowa Szkoła I stopnia
ZAWÓD SZKOŁA WIELOZAWODOWA
Symbol Cyfrowy Zawodu ...

SZKOŁA POLICEALNA tryb zaoczny
ZAWÓD OPIEKUN MEDYCZNY
Symbol Cyfrowy Zawodu 532102

SZKOŁA POLICEALNA tryb zaoczny
ZAWÓD OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
Symbol Cyfrowy Zawodu 341202

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH tyb zaoczny

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
tyb zaoczny
- PROWADZENIE SPRZEDAŻY
- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ
- SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW
- PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI
- ORGANIZACJA ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH