.

.

            .              .

podgląd wydarzeń

          Dnia 14 listopada 2016 roku w Ustrzyckim Domu Kultury ,,Orzeł” odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 65. rocznicy przeprowadzenia ,,Akcji przesiedleńczej H-T. 1951 roku”. Było to przymusowe wysiedlenie polskiej ludności z żyznych okolic Sokala, Bełza, Uhnowa, Krystynopola i innych mniejszych miejscowości, w październiku i listopadzie 1951 roku.

          W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ,, Ustyan” , które było głównym organizatorem tych uroczystości, młodzież Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych, pod opieką nauczycieli, przygotowała poczęstunek, w formie szwedzkiego stołu, dla zaproszonych gości i uczestników uroczystości. Przygotowane potrawy miały związek
z kuchnią kresową
i wschodnią, tak żywo obecną w naszych polskich domach na pograniczu. Degustacja potraw cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród gości obecnych na uroczystościach w Domu Kultury ,,Orzeł”. Uczniowi i ich opiekunowie otrzymali zasłużone podziękowania, brawa
i pochwały od organizatorów i uczestników tego święta.

opracowała Monika Woźniak; zdjęcia Paweł Sykała i Czesław Urban


podgląd wydarzeń