.

.

            .              .

SZKOŁY dla MŁODZIEŻY

4-letnie Technikum - Technik Logistyk (profil mundurowy)

4-letnie Technikum - Technik Hotelarz

4-letnie Technikum - Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa


3-letnia Szkoła Branżowa


SZKOŁY dla DOROSŁYCH


II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne)

Szkoła Policealna - Opiekun Osoby Starszej

Szkoła Policealna - Opiekun Medyczny

Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego


Placówka organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe m. in. prowadzenia sprzedaży, sporzadzania potraw i napojów