.

.

            FILM PROMOCYJNY BZSZ              BZSZ ogłasza NABÓR do SZKÓŁ              FILM PROMOCYJNY BZSZ              BZSZ ogłasza NABÓR do SZKÓŁ

Struktura egzaminu dojrzałości 2016

Egzamin dojrzałości 2016 - część pisemna - poziom podstawowy

Egzamin dojrzałości 2016 - poziom rozszerzony

Egzamin dojrzałości 2016 - egzamin ustny

Zasady oceniania rozprawki

Lista lektur - poziom podstawowy

Lista lektur - poziom rozszerzony