.

.

            .              .

Historia szkoły          Protoplastą obecnego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych była Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, która powstała w 1971 roku. Chociaż Ustrzyki Dolne to niewielka miejscowość w obecnym woj. podkarpackim, to utworzenie średniej szkoły zawodowej wynikało z realnych potrzeb tego mikroregionu. Siedzibą Zasadniczej Szkoły Zawodowej był budynek administracyjny POM, adaptowany dla potrzeb szkoły. Prace adaptacyjne wykonali pracownicy POM, tzw. czynem społecznym. W pierwszym roku nauki utworzono trzy klasy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, dział wielozawodowy i mechanik maszyn rolniczych. Uczniowie to równocześnie młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Bardzo skromne warunki nauki i pracy były motorem do dalszych działań.Skok jakościowy na ówczesne czasy miał być bardzo znaczący. Ostatecznym rozwiązaniem było zakupienie pawilonu produkcji Namysłowskich Zakładów Stolarki Budowlanej (barak typu Skopie). W przedsięwzięcie to zaangażowane było Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, dyrekcja szkoły, miejscowe władze Powiatowe Biuro Geodezji, POM, Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego i wiele innych instytucji oraz osób prywatnych. Setki godzin przy budowie spędzili również uczniowie ZSZD wykonując prace pomocnicze. 16 listopada 1973 roku następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły przy udziale Wiceministra Oświaty do Spraw Szkolnictwa Zawodowego prof. dr Michała Godlewskiego. W roku szkolnym 1974/75 powstają nowe oddziały, m.in. mechaniczna obróbka drewna. Ma to związek z uruchomieniem tzw. kombinatu drzewnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Ustjanowa. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca rozwija się dalej obejmując rejon Leska, Baligrodu, Polańczyka, Czarnej, Lutowisk i Wojtkowej. Wiodącym kierunkiem staje się "mechaniczna obróbka drewna". Obiekt szkolny jest zbyt mały, a modernizacje i przybudówki poprawiają tylko doraźnie sytuację lokalową. Powstają jednak w dalszym ciągu nowe kierunki kształcenia. Dnia 29 listopada 1976 roku w wieku 32 umiera dyrektor szkoły inż. Stanisław Lesz ceniony pedagog i organizator, ten który zapoczątkował istnienie naszej szkoły. Nowym dyrektorem zostaje mgr Józef Balowski. W roku szkolnym 1978/79 powstaje Technikum Drzewne dla Pracujących (62 uczniów), a w następnym roku szkolnym dzienne Technikum Drzewne dla młodzieży. W tym też okresie szkoła liczyła już 16 oddziałów i ponad 600 uczniów, a remont nowej szkoły, a w zasadzie budowa nowego budynku od fundamentów przedłużała się, z prozaicznej przyczyny "braku mocy przerobowych". W dniu 16 stycznia 1984 funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej obejmuje mgr inż. Jacek Ząbkiewicz. W roku szkolnym 1989/1990 szkoła już jako Zespół Szkół Zawodowych rozpoczyna pracę w nowym budynku. Szybko okazuje się, że i ten obiekt nie odpowiada ambicjom ZSZ ze względu na brak sali gimnastycznej i małej ilości sal lekcyjnych. Wybudowane własnymi siłami boisko i siłownia jedynie częściowo rozwiązuje problem lokalowy. Ponadto szkoła nieodpłatnie korzysta z pomieszczeń znajdujących się w byłym budynku Telekomunikacji (po drugiej stronie ulicy). Po 10 latach tzw. adaptacji budynku na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych, stale rozwijająca się szkoła znowu znalazła się w martwym punkcie. Jednak dzięki staraniom dyrekcji szkoły, władz miejskich, oraz Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych, z funduszy PHARE zostaje przeprowadzona na potrzeby szkoły adaptacja budynku po byłym Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego Ustjanowa. Uroczystości związane z przekazaniem i poświęceniem budynku szkolnego odbyły się 12 października 1995 roku. W latach 1992-2000 szkoła zatrudniała wolontariuszy Amerykańskiego Korpusu Pokoju jako nauczycieli języka angielskiego. Byli nimi: Joseph Boglino,Caroline Cally, Julia Lodge, Jason Salley. Obecna szkoła posiada ciekawe pracownie i klasopracownie, w pełni multimedialną aulę, siłownię, bufet szkolny, pełnowymiarową salę gimnastyczną, która jest równocześnie salą widowiskową, internet bezprzewodowy, nowoczesne boiska sportowe, bieżnia, skocznia w dal i trójskok. Jest największą szkołą w powiecie bieszczadzkim.