.

.

            .              .

XII EDYCJA OLIMPIADY PREDSIĘBIORCZOŚCI

          Dnia 1 grudnia 2016r. odbyła się XII Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem: " Przywództwo w biznesie".
W Olimpiadzie tej udział wzięli uczniowie z klas: III i IV Technikum Hotelarskiego oraz z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zajmując następujące miejsca:
I miejsce Bińkowski Gabriel
II miejsce Szczyrba Oliwia
III miejsce Patrycja Mendelowska oraz Rafał Przybyła
          W założeniach Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie następujące cele:
- rozbudzenie i wzmocnienie u młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych,
- tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej,
- lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą integracja i globalizacja życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo - techniczny.
          Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratuluję i zachęcam do dalszego pogłębiania swojej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

opracowała Aneta Bogacz - Zdziebko