Tegoroczna edycja Międzyszkolnego Konkursu „Kulinarny Master Team Powiatu Bieszczadzkiego 2020” w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych została zakończona. Ze względu na stan pandemii rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło na podstawie wyników dwóch etapów konkursowych zmagań. Obostrzenia sanitarne oraz ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych uniemożliwiły organizację Wielkiego Finału. Zwycięzcami zostali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Lutowiskach: Jolanta Kuzar, Julia Jus, Zofia Kuzar, pod opieką pani Edyty Pereśluchy. Gratulujemy!!!
Organizatorzy dziękują partnerom i sponsorom, którzy przyczynili się do realizacji IV Edycji Konkursu.
Panu Markowi Andruchowi – Staroście Powiatu Bieszczadzkiego, Panu Arturowi Woźnemu – Wicestaroście Powiatu Bieszczadzkiego, Panu Krzysztofowi Majcherowi – dyrektorowi PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce, Panu Maciejowi Szczygłowi oraz szefom kuchni z Hotelu Arłamów, Panu Maciejowi Szpiechowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, Panu Janowi Mazurowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Stuposiany, Panu Markowi Bajdzie – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lutowiska, Piekarni Cukierni Szelców w Lesku, Pani Małgorzacie Darosz – kierownikowi Delikatesów Centrum w Ustrzykach Dolnych oraz Pani Dorocie Sidor – prezes Centrum Ubezpieczeń Rodis, FirmiePex- Jan – produkcja wędlin i mięsa Jan Szczęsny, Firmie Handlowo – Usługowej „Roter” – Teresa Wójtowicz, SHU Halicz w Ustrzykach Dolnych, Delikatesom PASSA z Olszanicy – za wsparcie finansowe, przychylność i aprobatę pomysłu oraz formuły konkursu, merytoryczną pomoc, a przede wszystkim za umożliwienie młodzieży przeżycia wielkiej kulinarnej przygody.

Do zobaczenia za rok!

Dyrektor BZSZ – Paweł Germański

Komitet Organizacyjny:
Ewa Barzycka, Agata Czysty, Wioletta Wielgosz, Monika Woźniak