Drogi uczniu/uczennico,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID –19, w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych od 25 marca 2020 roku zajęcia szkolne będą realizowane w formie zdalnego nauczania.
Nauczyciele naszej szkoły są w pełnej gotowości do przekazywania uczniom wiedzy i wiadomości w sposób zdalny. Będą w tym celu wykorzystywać narzędzia dziennika elektronicznego.
Drogi uczniu, uczennico,
do Ciebie należy:
– logowanie się do dziennika elektronicznego każdego dnia od poniedziałku do piątku, zgodnie z twoim planem lekcji i odbieranie informacji od nauczycieli (od 25.03.2020 r.),
– zdyscyplinowanie się i systematyczne korzystanie z zasobów, które przesyła nauczyciel,
– wykonywanie poleceń oraz przesyłanie zadań do nauczycieli,
– informowanie nauczycieli o problemach technicznych, jeżeli takie wystąpią, o braku możliwości realizowania zdalnej nauki ze względu na brak sprzętu lub inne przeszkody.
– przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną,
– sprawdzanie bieżących komunikatów na stronie internetowej szkoły.
Zdalnym nauczaniem objęte są wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Paweł Germański
Dyrektor
Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych