KOMUNIKAT

Od 12 do 25 marca br. ZAWIESZAMY W BIESZCZADZKIM ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od 12 marca br. uczniowie, słuchacze nie przychodzą do szkoły.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.